Freitag, 15. Februar 2013

کمپین مورد استقبال وزارت اطلاعا ت آخوندی

عاطفه اقبال كه مدتي است به بهانه هاي مختلف آب به آسياب رژيم آخوندي ميريزد و با مزدوران وزارت اطلاعات نظير قربانعلي حسين نژاد رفت و آمد اينترنتي و ... دارد پس از حمله جنايتكارانه سپاه قدس به كمپ ليبرتي به بهانه رسواشده نجات جان اشرفيان كمپيني تحت عنوان ”فراخوان براي انتقال فوري ساکنان ليبرتي به کشور ثالث“ به راه انداخته و صفحه اي به همين نام در فيس بوك باز كرده است. وي كه پيش از اين نيز بارها به بهانه هايي مشابه، جنايات رژيم و مزدورانش در عراق عليه رزمندگان قهرمان اشرف و ليبرتي را به پاي راهبران مقاومت نوشته كه چرا به زعم او براي خروج از عراق كاري نمي كنند (و اصلا چرا دست از استراتژي سرنگوني رژيم خميني بر نميدارند) اين بار نيز فرصت را براي پيشبرد اهداف و اغراض خودش كه تنها خوشايند وزارت اطلاعات است غنيمت شمرده است. اين بار وي ضمن راه اندازي اين كمپين كه مورد حمايت و استقبال مزدوران وزارت اطلاعات قربانعلي حسين نژاد و شيطان بنده و سايت اينترلينك و ايسنا و سايت هاي وزارت اطلاعات قرار گرفته است دست به يك فريبكاري كثيف نيز زده و اسامي و امضاي افرادي را كه در دسترس داشته بدون اطلاع و موافقت آنها وارد اين كمپين كرده است.

اين هم اظهار نظر مزدور قربانعلي حسين نژاد:
سايت ايران اينترلينك 12 فوريه « شکاف بين هواداران فرقة رجوي در خارجه به دنبال حادثةليبرتي»- قربانعلي حسين نژاد،
گروهي از هواداران فرقةرجوي به دنبال حملةموشکي اخير به کمپ ليبرتي و کشته و زخمي شدن تعدادي از اسراي فرقه در اين کمپ طي اعلام يک کمپين در فيس بوک خواستار انتقال اسراي فرقه از عراق به کشورهاي ثالث شده اند. اين گروه که خودشان را منتقدين رهبري سازمان مجاهدين خلق مي نامند در اطلاعيه اي که در اين مورد صادر کرده اند موضع رهبري سازمان مجاهدين خلق بويژه مريم رجوي را مبني بر درخواست انتقال افراد از ليبرتي به اشرف که آنجا را قتلگاه سابق مجاهدين توصيف کرده اند به شدت مورد انتقاد و اعتراض قرار داده و آن را همسويي با خواست رژيم جمهوري اسلامي دانسته اند و رهبري مجاهدين را به بازي با جان افراد کمپ ليبرتي و استفاده از آنها به عنوان کالا و برگ معامله متهم کرده اند.
در اين اطلاعيه آمده است: «ما با محکوم کردن حملات وحشيانه به ساکنان ليبرتي خواهان انتقال فوري ساکنان آن از عراق به کشور ثالث هستيم. ما با اعتقادات شخصي و سياسي انسانها هيچ کاري نداريم ولي نميخواهيم که ساکنان ليبرتي هر بار که اوضاع حکم ميکند مورد معامله اين و آن قرار بگيرند و از جان آنها مايه گذاشته شود. ساکنان ليبرتي کالا نيستند که روي آنها معامله شود آزاديخواهاني هستند که در سوداي آزادي مردمشان به اين مسير پا نهاده و اينک در عراق به تله افتاده اند.... بدور هر حسابگري سياسي بايد جان آنها را از جهنم عراق نجات داد. از رهبران مجاهدين نيز مي خواهيم که درخواست انتقال فوري از عراق را در راس خواسته هاي خود قرار داده و تمام امکانات حقوقي و مالي خود را در اين مسير بکار گيرند. کشته شدن بدون دفاع اين انسانها ديگر قابل قبول براي هيچ انسان آزاده اي نيست. و فقط سردمداران جمهوري اسلامي را خوشحال ميکند. از هموطنان ميخواهيم که در اين خواسته انساني و حقوق بشري براي نجات جان اين انسانها به ما بپيوندند».
اين کمپين را در پاريس عفت و عاطفه اقبال خواهران محمد اقبال از مسئولان و سخنگويان سازمان مجاهدين خلق در کمپ ليبرتي به راه انداخته و نوشته اند: « مامي گوييم کساني که براي ماندن اين عزيزان بي گناه در عراق اين جهنم آخوند ساخته خواسته و يا نا خواسته پافشاري مي کنند و از خون و جان اين عزيزان مايه مي گذارند شريک جرم قاتلان محسوب شده و دستشان در ريخته شدن خون اين عزيزان آلوده مي باشد و در آينده اي نه چندان دور بايد در مقابل خدا و مردم پاسخگو باشندسي سال است که شاهد تکه و پاره شدن افراد بي گناه و مظلومي هستيم که هدفي جز اعتقاد بشرف و انسانيت نداشتند ...ديگر سکوت بس است... ما نميخواهيم که ساکنان ليبرتي هر بار که اوضاع حکم ميکند مورد معامله اين و آن قرار بگيرند. مي گويند هنگام رانندگي اگر به عقب نگاه کنيد !تصادف مي کنيد ....نيروئي که خود را مقاومت رژيم جهل و جنايت مي داندو بهايش را بسيار سنگين پرداخته ، بر گشت به عقب به ضررش خواهد بود ..بايد به جلو نگاه کرده و تضادها را حل کرد مگر جولياني نگفته که خروج اين افراد کار چند ساعت است ..بايد تمامي تلاشها بر اين باشد و از تمامي امکانت استفاده شده تا اين عزيزان از آن جهنم خارج شوند تا دودي باشد در چشم سيد علي جنايتکار و دم و دمبالچه هايش.. کشته شدن بدون دفاع اين انسانها ديگر قابل قبول براي هيچ انسان آزاده اي نيست. و فقط سردمداران جمهوري اسلامي را خوشحال ميکند.از هموطنان ميخواهيم که در اين خواسته انساني و حقوق بشري براي نجات جان اين انسانها به ما بپيوندند».
آدرس اين کمپين در فيس بوک:
https://www.facebook.com/groups/410717902350233
مزدور حسين نژاد در ادامه نوشته : «جالب اينجاست که افراد تشکيلاتي فرقه رجوي حتي به اين افراد منتقد در ميان خودشان نيز برچسب خدمت به رژيم جمهوري اسلامي زده و نوشته اند:«اين بيانيه مغلطه است و براي خواسته اصلي ساکنين ليبرتي هيج ارزشي قائل نمي باشد. خواسته اصلي ساکنين ليبرتي بازگشت به اشرف است بدليل اينکه ليبرتي جاي امني براي آنها نيست». در حاليکه تمام کسانيکه اخيرا توانسته اند از ليبرتي فرار کرده يا از آنجا توسط سازمان ملل بيرون بيايند مي گويند که همه افراد ساکن ليبرتي خواستار انتقال به کشور ثالث هستند و اين فقط رهبري سازمان مجاهدين خلق مي باشد که تنها براي حفاظت از خودش با سپر قرار دادن اين افراد خواستار باقي ماندن آنها در عراق است بطوريکه رهبري مجاهدين افراد ليبرتي را مجبور مي کند هر روز هر چه را که در ذهنشان مي گذرد مبني بر آرزوي رفتن به کشور ثالث به عنوان «فاکت بورژوايي و زندگي طلبي» نوشته و در حضور ديگران بخوانند تا مورد تحقير و توهين قرار بگيرند.»
خط مشترك وزارت اطلاعات در فيس بوك مامورانش و كمپين عاطفه اقبال
قربانعلي حسين نژاد : هموطنان! من تنها کسي هستم که به تازگي از ليبرتي در عراق به فرانسه رسيده ام!!! به همه ايرانيان خارج کشور بويژه خانواده هاي ساکنان ليبرتي مي گويم که آنچه ما جداشدگان اخير از سازمان مجاهدين که از ليبرتي بيرون آمديم در صحنه بغداد و در دست عراقيان و مأموران رژيم ايران که در جاي جاي عراق حضور و نفوذ دارند ديديم حاکي از وحدت و همگوني عملي و نتيجه اي خط سياسي رهبري سازمان مجاهدين با رژيم جنايتکار آخوندي در نگهداشتن افراد ليبرتي و اشرف در خاک عراق مي باشد. به مريم رجوي اعتراض کنيد نامه هاي انتقادي و اعتراضي بنويسيد که چرا با نگهداشتن بي چشم انداز و بي هدف بهترين نيروهاي انقلابي ايران در عراق بحران زده و ترور و ويراني آنها را به تنور رژيم مي ريزيد. بس کنيد و به جاي خواستار بازگشت به اشرف شدن اشرفي که 50 نفر از مجاهدين در آن کشته شدند از کشورها و دولتها خواستار دادن پناهندگي به اين افراد مخصوصا به آنها که از قبل پناهندگي اين کشورها را دارند بشويد.

وزارت اطلاعات بعد از عنوان مترجم ارشدي به مزدور قربانعلي به عاطفه و عفت هم مدال ”از مسئولان ارشد“ داد:
خبرگزاري ايسنا 25/11/91
يكي از نمايندگان عراقي بازگشت دوباره عناصر گروهك تروريستي منافقين به اردوگاه اشرف را محال دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله النائلي در گفت‌وگو با اشرف نيوز با تأكيد بر ساختگي بودن حمله شنبه گذشته به اردوگاه ليبرتي گفت كه اين عمليات ساختگي براي برانگيختن جامعه جهاني و افكار عمومي بوده است.
وي با اشاره به تلاش عراق براي كشف واقعيات اين حادثه تأكيد كرد كه بازگشت عناصر اين گروهك به محل اسكان قبلي‌شان محال است چرا كه ساكنان ديالي تمام تلاش‌شان را براي اخراج اين گروهك از شهرشان به كار بستند.
از سوي ديگر منابع آگاه رسانه‌يي در عراق در گفت‌وگو با اشرف نيوز از اختلافات شديد ميان سركردگان گروهك تروريستي منافقين در فرانسه بعد از حمله روز شنبه به پادگان ليبرتي خبر دادند.
به گفته اين منابع عفت و عاطفه اقبال از مسئولان ارشد اين گروهك تبليغات رسانه‌يي را عليه سركرده اصلي اين گروهك كه در فرانسه به‌سر مي‌برد، آغاز كرده و آنها را مسئول زندگي اعضاي گروه دانستند.

طبق اطلاعي كه از بعضي از اعضاي شورا و ديگران دريافت كرده ايم عاطفه اقبال اسامي تعدادي از اعضاي شورا و هواداران مقاومت را نيز به عنوان امضا كنندگان اين كمپين اعلام كرده است كه تا كنون تعدادي از آنها كه متوجه اين حقه بازي شده اند به وي اعتراض كرده و از صفحه وي خارج شده اند. در همين رابطه به توصيه ذيل توجه فرماييد:
سلام. همين الآن تعدادي از دوستانم را در صفحه اي ديدم که مضمون آن قطعا مخالف خواست ساکنين ليبرتي است. اعضاي صفحه مزبور، افراد ديگري را که احتمالا در ليست دوستان خود دارند، به احتمال زياد بدون اطلاع قبلي، به عضويت صفحه در مي آورند. در اين صفحه زير عکس افراد اد شده، به روشني نشان داده شده است که از طرف چه کسي اد شده اند. چند روز پيش متوجه شدم من را هم بدون اطلاع عضو کرده بودند، که از صفحه خارج شدم. من فکر مي کنم ادمينهاي اين صفحه بايد دست از چنين کارهاي غيراخلاقي بردارند چون اين شيوه ها، شيوه هاي وزارت اطلاعات است. اين هم لينک:
https://www.facebook.com/groups/410717902350233/
براي خروج از اين صفحه: ستاره سمت راست زير عکس را کليک کنيد و گزينه "Leave Group" را انتخاب کنيد.

بدينوسيله از همه دوستان انتظار داريم صفحات فيس بوك اين افراد و كمپين مربوطه را چك كنند و چنانچه اسم خود را در آن ها ديدند از صفحه مربوطه خارج شوند و يا چنانچه اسامي ديگر دوستاني را ديدند كه ميدانند از اسامي شان سوئ استفاده شده به آنها نيز اطلاع دهند