Dienstag, 12. Februar 2013

دژخیمان زندان گوهردشت مانع بستری شدن صالح کهندل میشوند

گزارشها از زندان گوهردشت حاکی است که رژیم آخوندی از بستری شدن زندانی سیاسی صالح کهندل که مشکوک به ابتلا به سرطان خون است، جلوگیری میکنند.
صالح کهندل از یک سال پیش بیمار و در وضعیتی است که احتمال میرود مبتلا به سرطان خون باشد. در پنج ماه اخیر، خانواده او هزینه بستری شدن و درمان او را پرداخت کردهاند. همچنین برای بستری شدن او دوبار در هماهنگی با مراکز درمانی وقت تعیین کردهاند. ولی هر بار دژخیمان قضاییه رژیم مانع بستری شدن او میشوند. (کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، ۲۲ بهمن)

بنا به این گزارش، اوایل ماه جاری دختر آقای کهندل مجدداً اقدام به تعیین وقت در یکی از بیمارستان های تهران کرده بود. اینبار نیز علیرغم وضعیت خطرناک این زندانی سیاسی دژخیمان قضاییه هیچ اقدامی برای فرستادن او به بیمارستان نکردند
طی دو سال گذشته، گردانندگان دستگاه قضایی و بخصوص عباس جعفری دولت آبادی «دادستان عمومی و انقلاب تهران» با اعمال محدودیت های شدید بر علیه برخی از زندانیان سیاسی عملاً راه را حذف فیزیکی غیرمستقیم این زندانیان را هموار کرده کردهاند.
زندانیانی همچون منصور رادپور و محسن دگمه چی (در زندان رجایی شهر کرج) و هدی صابر و حسن ناهید (در زندان اوین تهران) براثر همین سیاست دستگاه قضایی به شهادت رسیدهاند.
صالح کهندل، زندانیان سیاسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت شد،  در سال ۱۳۸۶ در بیدادگاهی به ریاست حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به گوهردشت کرج محکوم گردیده است.