Dienstag, 17. September 2013

ايران : دست كم اعدام 27زنداني شامل يك زن و دو جوان18 و 23ساله در دو هفته
5تن از آنان در شهرهاي قائمهشر، ايلام و دهدشت در ملأعام به دار آويخته شدند
رژيم ضدبشري آخوندي طي دو هفته اخير 27زنداني شامل يك زن و دو  جوان 18 و 23ساله را در شهرهاي مختلف كشور به دار آويخت. 5تن از آنان شامل دو جوان در قائمشهر، ايلام و دهدشت در ملأعام اعدام شدند.

جوان 18ساله كه در روز 23شهريور در ملأعام در قائمشهر(شمال ايران) به دار آويخته شد، در 17سالگي دستگير شده بود( خبرگزاري وزارت اطلاعات-مهر-23شهريور). تنها سه هفته قبل ازاين،يك نوجوان كه در 12سالگي بازداشت شده بود پس از تحمل 6سال حبس در زندان ديزل آباد كرمانشاه(غرب كشور) به دار آويخته شده بود.

سه زنداني در يك اعدام جمعي در زندان اليگودرز در استان لرستان در غرب كشور(24شهريور)، و سه تن ديگر در ملأعام در شهر دهدشت در استان كهگيلويه  و يك تن ديگر در زندان داراب(21شهريور)، دو زنداني در كرمانشاه(20شهريور) و 6تن  شامل يك زن در يك اعدام جمعي در اروميه(19شهريور) و دو زنداني ديگر در همان روز در شاهرود به دار آويخته شدند.

طي روزهاي 12تا 17شهريور نيز سه زنداني در زندان لاكان رشت، دو زنداني در زندان دستگرد اصفهان، يك جوان 23ساله پس از تحمل 5سال حبس در ملأعام در ميدان امام حسين ايلام و يك زنداني به نام يونس اسدي در زندان سنندج و يك تن ديگر در زندان گچساران و يك زنداني در زندان كارون اهواز اعدام شدند.

رژيم پا به گور آخوندي در هراس از گسترش اعتراضات و سرنگوني محتوم، توسل به انواع شيوه هاي سركوب در داخل كشور از جمله موج اعدامهاي جمعي در كوچه و خيابانهاي شهرهاي سراسر كشور، و قتل عام مجاهدين اشرف به عنوان كانون الهام بخش براي مردم و جوانان جان به لب رسيده را در دستور كار خود قرار داده است. چيزي كه جز تشديد انزجار مردم ايران حاصلي براي نظام در هم شكسته ولايت فقيه نخواهد داشت.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25شهريور1392 (16سپتامبر2013)