Sonntag, 30. Juni 2013

افشاي تروريسم رژيم آخوندي توسط ژنرال كيسي و بازتاب گسترده آن در عراق

اظهارات ژنرال جرج كيسي فرمانده پيشين نيروهاي چند مليتي در عراق، در گردهمآيي بزرگ ويلپنت پاريس و افشاي نقش مستقيم رژيم آخوندي در انفجار حرمين در سامرا در سال 2006 كه به يك جنگ فرقه گرايانه هولناك در سراسر عراق منجر گرديد، موج گسترده اي از خشم و نفرت مردم عراق از جنايات رژيم ايران و عاملش مالكي در عراق را برانگيخته است.
تظاهر كنندگان عراقي در ميدانهاي تحصن، رهبران مذهبي و سياسي، نمايندگان پارلمان، شخصيتها و مدافعان حقوق بشر، شيوخ عشاير و سازمانهاي مدني و به ويژه امامان جمعه و خطباي تظاهرات و تحصن ها در شش استان عراق، با استناد به سخنان ژنرال كيسي خواستار ارائه پرونده اين جنايت و عوامل آن به دادگاههاي بين المللي شدند.

طلال الزوبعي نماينده پارلمان از العراقيه گفت: ژنرال كيسي اين موضوع را بسيار روشن كرد كه دولت عراق در قتل مردم عراق شريك است. اظهارات كيسي دليل روشني است كه رژيم  ايران و به طور مشخص نيروي قدس و سپاه پاسداران در ريختن خون عراقيان دست دارند.(تلويزيون التغير7تير92)

رافع الرفاعي مفتي ديار عراق گفت: رفتار مالكي از زماني كه حكومت را بدست گرفت رفتاري فرقه گرايانه بوده است. مردم عراق از اين مرد چيزي به جز فساد، قتل و كـشتار، زندان و گورهاي جمعي و نقض حقوق بشر نديده اند …اعمال نوري مالكي بعد از افشاگري جرج كيسي كاملا روشن شده است.(تلويزيون التغير7تير92)

(2-2400) دكتر محمد طه حمدون از سخنگويان تحصن در سامرا گفت: شهادت زنده اي كه جرج كيسي ارائه كرد بيانگر دست داشتن رژيم ايران در جنايت بزرگي است كه عراقيان بهاي سنگيني براي آن پرداختند.
....يك سال قبل از انفجار مراقد امامان در سامراء، حازم الشعلان وزير دفاع وقت به هياتي از سامرا گفت رژيم ايران بيش از 30 ميليون دلار براي انفجار مراقد امامان هزينه كرده است تا اينكه از اين اقدام، ثمره جنگ مذهبي را بدست بياورد. وي افزود: اين عمليات با مواد انفجاري ساخت رژيم ايران صورت گرفته است.
سخنگوي ميدان حق در سامرا طي گفتگويي با تلويزيون تغيير گفت: موضع گيري ژنرال جرج كيسي براي ما اثبات كرد كه در عراق مشكل فرقه اي وجود ندارد و هيچ سني نيست كه بخواهد شيعه را بكشد. زيرا كه انفجار دو مرقد امامان در سامراء كه  بعد از آن مساجد اهل سنت در بغداد به آتش كشيده شد و ائمه مساجد به قتل رسيدند طراحي شده بود. امروز حق روشن شد و باطل شكست خورد… بازي بر ملا و دست رژيم ايران ديده شد. بخدا كه سرنگوني بشار كه به لطف خدا صورت خواهد گرفت پاياني براي رژيم ايران و عوامل آن و نفوذش در عراق  خواهد  بود
دكتر محمد طه حمدون گفت ما عليه سپاه  قدس به دادگاهها و محافل بين المللي شكايت خواهيم كرد زيرا همه اين جنايتهايي كه عليه مساجد و مردم و ائمه ما شد توسط اين شبه نظاميان جنايتكار قاتل صورت گرفته است. (تلويزيون التغير7تير92)

هيأت علماي مسلمين عراق طي بيانيه يي اعلام كرد: از خطرناكترين توطئه هايي كه اين روز ها كشف شده است، مواردي است كه در اظهارات جرج كيسي آمده است. ما رژيم ايران و باندهاي جنايتكار آن و حكومت عراق را كه همچنان ساكت است و واقعيت را عمداً مخفي ميكند، محكوم مي كنيم.(سايت هيئت نت 3تير92)

وحده الجُميلي، نماينده پارلمان عراق تصريح كرد اظهارات ژنرال جرج كيسي سند مهمي است كه به عنوان يك گواهي تاريخي ثبت مي شود و به دليل اين گواهي؛ رژيم ايران در دادگاههاي بين المللي مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت.(روزنامه الزمان ـ 6تير92)
متحصنين عراقي در استان صلاح الدين تصميم گرفتند در يك شكايت بين المللي، انفجار گنبدهاي امامان عسكري توسط سپاه قدس رژيم ايران را به دادگاههاي بين المللي بكشانند.(تلويزيون التغير ـ 2تير92)

عبدالرزاق الشمري، سخنگوي سياسي كميته هاي هماهنگي استان الانبار عراق درباره انفجار سامرا توسط رژيم آخوندي گفت: به دشمنان مي گوييم  توطئه هاي شما و كيد و نيرنگ شما به ياري خدا بر سر خودتان خراب خواهد شد. بهترين دليل اين مدعا اظهارات فرمانده نيروهاي آمريكايي(ژنرال كيسي) است. او با صراحت كامل و با بيان قاطع گفت مسئول انفجار مراقد سامراء رژيم ايران است و مالكي از اين موضوع مطلع بوده است.(تلويزيون بغداد ـ 6تير 92)

تلويزيون الرافدين (5تير92)گفت: جرج كيسي فرمانده پيشين نيروهاي آمريكا در عراق فاش ساخت كه به نوري مالكي نخست وزير فعلي عراق دست داشتن رژيم ايران در انفجار حرم امامان عسكري عليه السلام در سامراء اطلاع داده بود. وي رژيم ايران را مسئول دادن پول و سلاح به شبه نظاميان و تسلط به احزاب سياسي براي تلاش در گسترش نفوذ خود در عراق دانست.

شيخ حسين غازي خطيب سامرا، خطيب مسجد ابوحنيفه نعما، خواهان اجراي تحقيقات بين المللي و كشاندن اين پرونده به دادگاههاي بين المللي شدند.
خطيب نماز جمعه تكريت گفت: چند روزپيش جرج كيسي فرمانده پيشين نيروهاي آمريكا در عراق گفت وقتي كه مراقد امامان عسكري در سامرا منفجر شد كشف كرديم كه رژيم ايران اينكار را كرده است كه من همانوقت به مالكي همين را گفتم. چرا مالكي به او پاسخ نمي دهد، اگر اين حرف دروغ است و تو مي گويي كه دروغ است پس چرا ساكتي؟، سكوت تو نشان مي دهد كه همه اين حرف ها درست بوده است و همه ما فهميديم كه اين حرف ها درست است.(تلويزيون التغير ـ 7تير92)