Dienstag, 20. August 2013

«اطلاعيه تعدادي از زندانيان سياسي، بازماندگان قتل عام 1367» تجديد عهد با سربداران 67

مرداد1392
ما زندانيان سياسي هر يک نزديک به 10سال از عمر خود را در زندانها و سياه چالهاي رژيم ددمنش آخوندي به سر برده ايم .
ما به عنوان بازماندگان قتل عام سال 1367 در زندان ها شاهد سر بدار شدن هزاران تن از استوارترين فرزندان مردم ميهنمان بوده ايم وبا گذشت ساليان متمادي هنوز صداي رساي آنها که حامل پيامي براي رهبر مقاومت بود درگوش هايمان مي پيچد.«بچه ها هر کس که زنده ماند سلام من را به مسعود برساند ».
براستي چگونه ميتوان از ياد برد شبانگاهي که محمد رضا طاهريان را براي اعدام صدا زدند خندان ميگفت سلامم را به مسعود برسانيد و بگوييد که با عشق به او طناب داررا بوسه ميزنم ، يا آن لحظات پر شوري را که جعفرهاشمي در بيدادگاه 67 شوريد وگفت من فرزند خلق و سرباز مسعودم ، يا داريوش حنيفه اي که در حين رفتن به سمت اتاق مرگ فرياد برآورد و گفت اگر کسي زنده ماند سلام من را به مسعود برساند. ، ويا زهرا فلاحتي که در حين رفتن به سمت اتاق مرگ نسبت به احساسات همرزم خود در گوشش به نجوا گفت گريه نکن راه ما را ادامه بده و اين در امتداد همان فرياد سرخ حميرا اشراق بود که در لحظات اعدام با شعار مرگ بر خميني و درود بر رجوي ،زندان اوين را به لرزه درآورده بود و بيشمار نمونه هاي ديگر که در تاريخ خونبار ميهنمان به ثبت رسيده است.
متاسفانه طي اين سالها شاهد تفاسيرو بازگويي هاي مغرضانه ودروغ از کشتار سال 1367 بوده ايم که بيشرمانه ترين آن را اين روزها درنوشته ها و گفتارها ي ايرج مصداقي ميابيم .در واقع او با پوشش زنداني و صداي زنداني بودن سعي در پنهان کردن حقايق زندان وتحريف آنها دارد . بدون شك عملكرد او تنها پشت کردن به مبارزه و پايمال کردن خون آن سربداران نيست بلكه حرکت بغايت پست و زبونانه اي است که سود آنرا سردژخيمان ومسئولان قتل عام 67 مي برند.
خصومت هيستريك مصداقي با رهبري مقاومت وپيشقراولان آزادي مردم ايران ، مجاهدان اشرف در زندان ليبرتي ، اورا همسو با رژيم آخوندي براي نابودي رزم آوران آزادي كرده است . اوهيچگاه صداي زندانيان سياسي وشهيدان مجاهدخلق نبوده است . او كه تشنه بخون رهبري مقاومت است ،زندانيان سياسي وشهيدان بخون خفته را ابزاري براي خود فروشي سياسي وارضاي منيت هاي فردي كه ازقبل دراو سراغ داريم كرده است .
ما معتقديم در شرايطي که رژيم ضد بشري نجات و برون رفت خود را از ورطه سرنگوني درحذف رهبري مقاومت جستجو ميکند ،هر گونه اقدام عليه تشکيلات سازمان پرافتخار مجاهدين خلق و بطور اخص رهبري پاكباز آن را به نفع جريانهاي منفور و وابسته به رژيم جنايت پيشه آخوندي دانسته و مهمترين عامل در افزايش سرکوب وجنايت در داخل ميهن و خمپاره باران مجاهدين در ليبرتي و اشرف ميدانيم .

سلام بر خلق
درود بر مسعود رجوي
سرفراز باد مجاهدين مستقر در اشرف و ليبرتي
مرگ بر تماميت رژيم ولايت فقيه

1. احمد ابراهيمي 10 سال
2.يزدان افشار پور 8 سال
3. امير برج خاني 8 سال
4-اكبر بندعلي 13 سال
5. حميد خلاق دوست 9 سال
6. فرامرز خازني 8 سال
7. محمد خدابنده لوئي 8 سال
8. جمال خشنود 8 سال
9. علي ذوالفقاري 10 سال
10. زهره رستگار 10 سال
11. مهدي رضوي 7 سال
12. مهري سادات حسيني 3 سال
13. سيد محمد سيدي 11 سال
14. غلامرضا شميراني 10 سال
15. اکبر صفري 10 سال
16. علي رضا صديقي 7.5 سال
17. مهري عمراني 8 سال
18. رضا فلاحي 10 سال
19. رمضان فتحي 12 سال
20. مهرداد کاووسي 10 سال
21. فاضل كوزاني 7 سال
22. بتول ماجاني 7 سال
23. معصومه محمدي 9 سال
24. سيف اله منيعه 8 سال
25. سعيد مقصودي 8 سال
26. نصراله مرندي 10 سال
27. کيومرث نوري 10 سال
28. حسين نياکان 7.5 سال
29. .مسعود نعمتي 8 سال
30. سهيلا والي نژاد 10 سال