Montag, 26. August 2013

اعتراضات در تهران، شيراز، کرج، شهر کرد، سنندج و مهاباد اعتراض و قيام هر فرصت، هر زمان، هر مکان

                                                            عکس از آرشيوفعاليت جوانان انقلابی سنندج عليه ديکتاتوری فاشيستی آخوندی و برنامه اتمی آن

اعتصاب غرفه داران بازار تره بار شهرکرد
تحصن کارمندان بيمه مرکزی در تهران
تجمع اعتراضی نمايندگان کشاورزان خوراسگان اصفهان در مقابل مجلس رژيم

تجمع اعتراضی جوانان مهاباد
اعتراض رفتگران منطقه 6 شهرداری شيراز
دو ا عدام جنايتکارانه در اهواز و تأييد حکم اعدام 3زندانی در گوهردشت کرج

فشارهای ضدانسانی بر زندانيان سياسی و بستگان مجاهدان اشرفی

دستگيری سه معلم باسابقه در شهر کرد توسط مأموران اطلاعات

ـ جوانان انقلابی سنندج در بوستان دانشگاه کردستان و پارک استقلال اين شهر اقدام به شعارنويسی عليه ديکتاتوری فاشيستی آخوندی و برنامه اتمی آن کردند.


ـ غرفه داران بازار تره بار شهرکرد اعتصاب کردند. اين اعتصاب در اعتراض به اخاذی رژيم تحت عنوان عوارض نوسازی از روز شنبه 2شهريور شروع شد.

ـ نمايندگان کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به قطع آب اين منطقه توسط رژيم آخوندی در مقابل مجلس ارتجاع و وزارت نيرو در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان گفتند خسارات وارده بر کشاورزان اين منطقه به دليل قطعی اب بيش از70ميليارد تومان است.

ـ جمعی از خانواده های قربانيان جنگ ضدميهنی خمينی برای مطالبه حقوق خود در مقابل مجلس ارتجاع در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند

ـ شماری از کارمندان بيمه مرکزی تهران در اعتراض به استخدامهای اخير اين ارگان تحصن کردند. به گفته معترضان تعدادی از نزديکان رؤسای پيشين بيمه بدون سابقه کاری به استخدام درآمده اند.

ـ در شيراز، جمعی از رفتگران زحمتکش شهرداری منطقه 6 در گلدشت معالی آباد تحصن کردند. اين تحصن در اعتراض به پايين بودن حقوق ماهيانه صورت گرفت.

ـ تعدادی از جوانان مهاباد در اعتراض به خودداری کارگزاران رژيم از استخدام کارگران بومی تجمع کردند. تجمع کنندگان گفتند: در حال حاضر کارخانه پتروشيمی مهاباد در حال ساخته شدن است و قرار است اما حاضر به استخدام جوانان بيکار مهابادی برای کار در اين پروژه نيستند.

ـ رژيم آخوندی دو زندانی را در زندان کارون اهواز بدار آويخت. اعدام شدگان از سال 83 و 85در زندان بودند. بنا به خبر ديگری دستگاه قضاييه آخوندها حکم اعدام سه زندانی در زندان گوهردشت کرج را تأييد کرده است. يکی از اين زندانيان 25ساله است.

ـ مأموران اطلاعات آخوندی سه معلم باسابقه شهر کرد را دستگير کردند. اين معلمان که رحمان بخشی، يزدان فردوسيان و هوشنگ رضاپور نام دارند به جرم برگزاری جلسات ادبی بازداشت شدند. مأموران اطلاعات در يورش به منازل اين معلمان تمام کتابها و کامپيوترهايشان را به سرقت بردند

ـ بر اساس گزارشهای منتشر شده به دنبال اظهارات تحريک آميز امام جمعه رژيم در بندرعباس، عطاء الله رضوانی شهروند بهايی ساکن اين شهر به ضرب گلوله به قتل رسيد. رضوانی پيش تر بار ها از طرف نهادهای امنيتی و دفتر امام جمعه رژيم مورد تهديد قرار گرفته بود.