Mittwoch, 11. September 2013

درگيری جوانان با گشتهای سرکوبگر در ميدان ولی عصر، مجتمع تجاری گلديس و منطقه «کن» تهران

اعتراض و قيام
هر فرصت، هر زمان، هر مکان

درگيری جوانان با گشتهای سرکوبگر در ميدان ولی عصر، مجتمع تجاري گلديس و منطقه «کن» تهران

اعتراض ساکنان شهرک ژاندارمری و بلوار مرزداران تهران با شعار «ديکتاتور ديکتاتور، نيروی افتضاحی»

تجمع کارگران کيان تاير تهران با شعار: کارگر با غيرت ذلت نمی پذيرد

اعتراض فروشندگان پوشاک در منطقه وليعصر تهران
يازدهمين روز اعتصاب کارگران شرکت درب و پنجره سازی پونل پاکدشت تهران

درگيری مردم با مأموران رژيم در سنندج

تجمع اعتراضی خانواده های زندانيان در مقابل بيدادگاه رژيم در تهران

تجمع بازنشستگان زغال سنگ کرمان

اعتراض رانندگان مخابرات همدان

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته فولاد کرمان

اعتراض بيماران سرطانی و مبتلايان به بيماريهای خاص و صعب العلاج در تهران

هشتمين روز اعتصاب کارگران نانوايی در سقز

اعدام جنايتکارانه دو زندانی در شاهرود

جمعی از مردم در ميدان وليعصر تهران با مأموران نيروی انتظامی که قصد دستگيری خانمی را داشتند، درگير شدند. مأموران سرکوبگر موسوم به گشت ارشاد که در مقابل سينما قدس مستقر بودند به بهانه آخوند ساخته بدحجابی به اذيت و آزار خانمی که همراه همسر، مادر و فرزندش بود پرداخته و قصد دستگيری و بردن او را داشتند. مردم حاضر در صحنه از اين اقدام مأموران به خشم آمده و آنان را گوشمالی دادند. مأموران رژيم از ترس مردم سراسيمه مجبور به فرار شدند. مزدوران رژيم به حدی سراسيمه بودند که هنگام فرار با يک خودروی پرايد برخورد کردند که خساراتی به آن وارد کردند
ساعت 17روز سه شنبه 19شهريور جمعی از مردم مأموران گشت سرکوبگر موسوم به ارشاد را در مقابل مجتمع تجاری گلديس تهران فراری دادند. دختران معاويه در اين گشت به بهانه آخوند ساخته بدحجابی قصد دستگيری چند دختر جوان را داشتند که با مقاومت آنها و مردم حاضر در صحنه روبه رو شدند و ناچار به فرار گرديدند.
روز 18شهريورماه مزدوران بسيجی منطقه «کن» تهران قصد دستگيری چند جوان را به بهانه های واهی داشتند اما جوانان به کمک مردم حاضر در صحنه مقاومت کرده و مزدوران بسيجی را به سختی گوشمالی دادند.
گروهی از خانواده های زندانيان در مقابل بيدادگاه رژيم در خيابان معلم تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع کنندگان به صدور احکام و جريمه های سنگين توسط قضاييه آخوندها اعتراض کردند.
کارگران کارخانه کيان تاير تهران بار ديگر دست به اعتراض زدند. در اين تجمع اعتراضی که در مقابل وزارت صنايع رژيم برگزار شد، کارگران زن نيز شرکت داشتند. تجمع کنندگان خشمگين به داخل وزارت صنايع هجوم بردند و عليه رژيم دزد و غارتگر آخوندی شعار می دادند: کارگر با غيرت ذلت نمی پذيرد، برای حفظ البرز بريده باد دست دزد و کار، حقوق، اعتراض حق مسلم ماست تا خون در رگ ماست البرز خانه ماست.
ساکنان شهرک ژاندارمری و بلوار مرزداران تهران در مقابل کلانتری منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند. اين تجمع در اعتراض به نبود امنيت و اقدامهای سرکوبگرانه نيروهای رژيم صورت گرفت. مأموران رژيم به مردم يورش بردند تا آنان را متفرق کنند اما مردم مقاومت کرده و شعار می دادند ديکتاتور ديکتاتور، نيروی افتضاحی
جمعی از مردم سنندج روز دوشنبه 18شهريور با مأموران سدمعبر شهرداری رژيم در اين شهر درگير شدند. اين درگيری زمانی آغاز شد که ماموران، وسايل يکی از دستفروشان را داخل ماشين شهرداری ريخته تا با خود ببرد، مردم حاضر در صحنه به اين اقدام اعتراض کرده و با مأموران دزد و غارتگر درگير شدند.
جمعی از بيماران سرطانی و مبتلايان به بيماريهای خاص و صعب العلاج در مقابل ساختمان شماره دو معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت رژيم واقع در خيابان فخررازی، ميدان انقلاب تجمع اعتراضی برگزار کردند. اين حرکت اعتراضی روز سه شنبه 19شهريور صورت گرفت.
بيش از 200تن از کارگران بازنشسته شرکت فولاد کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق عقب افتاده در خيابان اقبال در مقابل اداره بازنشستگی تجمع کردند.
جمعی از کارگران نانواييهای سقز در استان کردستان روز چهارشنبه 20شهريور هشتمين روز اعتصاب خود را با تجمع در مقابل اداره کار رژيم برگزار کردند. اعتصابيون به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و اخراج بی رويه کارگران اعتراض دارند
تجمع اعتراضی بازنشستگان زغال سنگ کرمان ادامه دارد. بيش از 150تن از بازنشستگان در خيابان اقبال تجمع کردند و به عملی نشدن وعده های داده شده به کارگران اعتراض کردند.
شماری از رانندگان مرکز مخابرات همدان در اعتراض به پايين بودن حقوقها تجمع کردند.
فروشندگان پوشاک در منطقه وليعصر تهران روز دوشنبه 18شهريور در برابر يورش نيروهای سرکوبگر انتظامی و گشتهای موسوم به ارشاد، مقاومت کردند. تعدادی از اين فروشندگان دستگير شدند.
کارگران شرکت درب و پنجره سازی پونل واقع در پاکدشت تهران امروز يازدهمين روز اعتصاب خود را ادامه دادند. آنان در اعتراض به اخراج از کار و انحلال کارخانه از شنبه هفته گذشته در اعتصاب به سر می برند.
اعتصاب غذای زندانی سياسی رضا شهابی از اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان اوين ادامه دارد. وی در اعتراض به وضعيت طاقت فرسای زندان و فشارهای ضدانسانی جسمی و روحی اعتصاب غذا کرده است.
رژيم آخوندی 2 زندانی را در شاهرود اعدام کرد. طی روزهای اخير نيز 5 زندانی در لاکان رشت، گچساران و اهواز بدار آويخته شدند.