Dienstag, 11. Februar 2014

زهرخوران اتمي: شما چگونه مذاکره کردید که این‌ها همه‌اش را می‌خواهند؟ -پاسدار سعيد قاسمي سركرده چماقداران خامنه اي: هنوز هسته‌ای به نتیجه نرسیده راجع به موشک‌های بالستیک و حمایت ایران از حزب الله صحبت مي كنند
شما چگونه مذاکره کردید که این‌ها همه‌اش را می‌خواهند؟ 
باند رفسنجاني - روحاني: مخالفان توافق ژنو یا بی سواد و نادان هستند یا مغرض
پاسدار سعید قاسمی، سركرده لباس شخصيها و چماقداران خامنه اي در جمعي از آخوندكها و مزدوران رژيم در مشهد گفت: ... دعا نمی‌کنیم که اقتدار نظام زمین بخورد. اما در وقایعی که اتفاق می‌افتد باید کمی خودخوری کرد. هنوز هسته‌ای به نتیجه نرسیده راجع به موشک‌های بالستیک و حمایت ایران از حزب الله و... صحبت می‌کنند. آقایان پروفسور! ما که بی‌سوادیم شما چگونه مذاکره کردید که این‌ها همه‌اش را می‌خواهند؟ چرا جواب دندان شکنی نمی‌دهید؟»
مگر سنگرهای شما شانه تخم مرغ بود که به هم ریخت. چرا هول شدید؟ اینها هیچ حرف جدیدی ندارند. اوج شکوهشان در دوره اصلاحات بود. البته باز هم می‌گویم ما دعا نمی‌کنیم که این عزیزان همان مسیر را بروند. دعا می‌کنیم سریعتر متوجه بشوند و خودشان را متعادل کنند و فکر نکنند که در اثر خطای عده‌ای اگر چندهزار رای بیشتر آوردند باید زود هول شوند و درباره هنر و اقتصاد و ... صحبت کنند و بعد هم بگویند چرا نمی‌آیید دفاع کنید.
رجا نيوز - 20بهمن92  
روزنامه وطن امروز از باند خامنه‌‌اي نيز نوشت: توافقنامه ژنو که بیشتر شبیه به یک امتیازدهی یکجانبه به غرب بود، به صورت اختصاصی با آمریکا امضا شد. به واسطه این توافق، نه تنها چارچوب تحریم‌ها با خللی مواجه نشد بلکه تا اندازه‌ای مسیر استقلال ملی کشورمان نیز با دست‌درازی مواجه شد.
آنچه شخص رئیس‌جمهور نام «حماسه اقتصادی داووس» را بر آن نهاد، جنگ لفظی شدیدی ضد نظام در محیط اقتصاد جهانی به راه افتاده است.
وطن امروز - 20بهمن92
ازسوي ديگر باند رفسنجاني و روحاني مخالفان توافقنامه ژنو را هم چنان بي سواد مي خوانند.
داريوش قنبری عضو سابق مجلس رژيم ازهمين باند گفت: «در اینکه برخی مخالفان توافق ژنو بی سواد هستند هیچ تردیدی وجود ندارد و قبلا هم اعلام نمودم که مخالفان توافق ژنو یا نادان هستند یا مغرض. یعنی این افراد یا واقعا درک و شعور واقعی از سیاست خارجی و روابط بین الملل ندارند و یا اینکه می دانند چه موفقیت هایی به دست آمده اما از روی حسادت و منافع جناحی و بی توجهی به منافع نظام توافق ژنو را رد می کنند ... برای این افراد باید همان وصفی را به کار برد که آقای روحانی بردند و شایسته چیز دیگری نیستند، یعنی یا بی سواد و نادان هستند یا مغرض.»