Sonntag, 23. Februar 2014

اطلاعيه كميسيون‌‌‌‌‌ امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومتهتل مهاجر در بغداد پايگاه وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس براي توطئه عليه مجاهدان اشرفي
به خدمت گرفتن مزدوران تحت عنوان اعضاي سابق مجاهدين براي لجن پراكني و شيطان سازي يا جاسوسي و اقدامات تروريست عليه مقاومت ايران روش دائمي و شناخته شده دستگاههاي كشتار و ترور و جاسوسي رژيم آخوندي مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نيروي قدس، در سه دهه گذشته بوده است. همچنانكه در گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران درباره «اعدام جمعي ، گروگانگيري، تخريب و انفجار» در اشرف آمده است، بُنجُل ترين مزدوران تحت عنوان «اعضاي سابق مجاهدين» براي توبه و ندامت و مصرف در كازار علني عليه مقاومت مورد استفاده واقع مي شوند و شماري از آنها براي «تجسس» و كارهاي اطلاعاتي يا تروريستي در پوششهاي مختلف به خدمت گرفته مي شوند. اين موضوع در دو دهه گذشته، بارها در گزارشهاي دستگاههاي امنيتي كشورهاي مختلف مانند آلمان و هلند و انگلستان و سوئد تصريح و گواهي شده است.
در سالهاي بعد از جنگ و اشغال عراق (در فاصله 1382 تا 1387) اطلاعات و سپاه آخوندها به ويژه نيروي تروريستي قدس با نفوذ در تأسيسات موسوم به تيف كه نيروهاي آمريكايي به گفته خودشان براي «فروپاشي»  و«انحلال نرم» مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي داير كرده بودند، به كسب اطلاعات و جاسوسي و استخدام مزدور مي پرداختند. اما پس از تعطيل تيف، هتلهاي مختلفي را در بغداد به همين منظور به كار گرفتند.
از اين پيشتر مقاومت ايران اسناد مربوط به اجاره هتل يمامه در بغداد توسط سفارت رژيم را افشا كرده است. همچنين طاهر بومدرا مسئول پيشين پرونده اشرف درسازمان ملل كه دبيركل او را مشاور ويژه يونامي در مورد اشرف معرفي كرده بود، طرح و برنامه هاي مشترك مارتين كوبلر و سفارت رژيم براي انهدام مجاهدين با استفاده از همين هتل را برملا كرده است. وزارت اطلاعات مزدوراني را كه از اروپا يا ايران، براي اجراي برنامه هاي خود به عراق مي‌آورد در هتل مهاجر يا شرايتون و مكانهاي مشابه مستقرمي‌كند.
هتل مهاجر در خيابان كراده در نزديكي ميدان تحرير در بغداد اكنون به يكي از مراكز گشتاپوي ملايان و نيروي قدس آنان تبديل شده است. سفارت رژيم و مأموران اطلاعات و نيروي قدس در اين مكان تلاش مي كنند افرادي را كه از  اشرف يا ليبرتي به آنجا رفته اند به خدمت خود در بياورند.
كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت شمه يي از اقدامهاي رژيم در اين محل را، به اطلاع هموطنان مي رساند:
1- ابتدا دژخيمي به نام كيومرث (غلامعلي) رشادتمند معروف به حاج علي، مأمور وزارت اطلاعات در سفارت رژيم در بغداد مسئوليت هتل مهاجر را به عهده داشت. سپس اين مسئوليت به يك پاسدار سرتيپِ نيروي قدس با نام مستعار « سجاد» منتقل شد كه قبلا مأمور به خدمت در «اداره نفاق»، (بخش ويژه سركوب و انهدام مجاهدين در وزارت اطلاعات) بوده است. اين پاسدار- سرتيپ، رسما در سفارت رژيم دربغداد كار مي‌كند اما معمولا تمام روز در سوئيت مستقلي در هتل مهاجر به سر مي برد. فردي به نام «محمود» از سپاه مزدور بدر، وي را با خودروي ديگري به هتل مهاجر مي‌برد و به سفارت بر مي گرداند. پاسدار سرتيپِ جنايتكار علاوه بر استخدام مزدور در هتل مهاجر با مأموران  اطلاعات در برخي كشورهاي ديگر از جمله آلباني در ارتباط مستمر قرار دارد.
2-پاسدار دانايي فر، سفير آخوندها در عراق، كه از سركردگان نيروي قدس است، با لباس عربي براي پنهان كردن هويتش به اين محل رفت و آمد دارد تا از پيشرفت طرحها و برنامه ها اطمينان حاصل كند. شمار ديگري از مأموران نيروي قدس و اطلاعات آخوندي مانند موسوي و حسيني به طور مستمر به اين محل رفت و آمد دارند. آنها در ارتباط نزديك با نخست وزيري عراق و كميته سركوب اشرف هستند.
3-شماري از مزدوران عراقي رژيم با نامهاي ابوكرار، ابومصطفي، ابواحمد و ابوحسن و بشير حسام حمودي كه در ارتباط با سفارت و اطلاعات رژيم هستند، در اين هتل كار مي‌كنند. بشير حسام حمودي بارها براي توجيه به ايران رفته است. اين شخص پيوسته با اكيپهاي اطلاعات آخوندها (موسوم به انجمن نجات) براي اجراي مأموريت به اشرف رفته و به سنگ پراني و تعرض به مجاهدان اشرفي پرداخته است. نافع عيسي و علي دليمي دو مزدور بدنام ديگر سفارت رژيم در عراق نيز به اين مكان رفت و آمد دارند و كار چاق كن انتقال مزدوران استخدام شده از هتل مهاجر به تركيه هستند. آن دسته از مأموران اطلاعات و نيروي قدس كه تحت عنوان خبرنگار و فيلمبردار براي تهيه گزارشهاي به اصطلاح مستند به عراق مي‌روند نيز در هتل مهاجر مستقرمي‌شوند و ازآنجا براي ضبط برنامه به اشرف يا نقاط ديگر مي‌روند.
4- هر فرد بريده يي كه به هتل مهاجر مي رود، مدتي در طبقه اول اين هتل در قسمتي كه حالت قرنطينه دارد نگهداري مي‌شود تا پاسدار سجاد با او «مصاحبه» كند، سپس بسته به نتيجه «مصاحبه» به اتاقهايي در طبقات 2و3و4 مستقر مي‌شود يا در مواردي مانند مسعود دليلي داخل، ناپديد و به محلهاي ويژه ديگري منتقل مي شود تا همچنان كه در گزارش ارتش آزاديبخش به اطلاع عموم رسيده است، براي مقاصد پليد و جنايتكارانه ديگر مصرف شود.
5-پاسدار دژخيم سعي مي‌كند در تباني با گماشتگان عراقي، تازه واردها را با تهديد و تطميع و اِعمال فشار به همكاري با اطلاعات بكشاند. يكي از تاكتيكها، ايزوله كردن افراد در هتل و نيز كارشكني در پرونده وكار آنها با كميسارياست. هدف در هم شكستن افراد است تا به استخدام وزارت اطلاعات در آيند و از مزدوري آنها اطمينان حاصل شود. آنگاه بسته به مأموريتي كه براي مستخدمان جديد طراحي شده است، آنها را به اروپا و ساير كشورها منتقل مي كنند يا به ايران مي برند. در حال حاضر اولويت رژيم فرستادن مزدوران به اروپاست. اما كساني كه براي مأموريتهاي ويژه امنيتي در نظر گرفته شده باشند به ايران مي روند. برخي از مزدوراني كه كانديداي مأموريتهاي ويژه در اروپا شده اند، ابتدا مدتي مخفيانه به ايران منتقل و پس از «توجيه و آموزش» اختصاصي به عراق و از آنجا به تركيه و سرانجام به اروپا اعزام مي‌شوند.
6- مأموران  رژيم افراد جديدالورود را وادار به مصاحبه ويديويي عليه مقاومت مي‌كنند. حقوق ماهانة افراد قبل از اينكه به مزدوري كامل در بيايند بسيار ناچيز است. اخيرا اين حقوق از 105هزاردينار عراقي( معادل 86 دلار) به 70هزار دينار ( معادل 58 دلار) تقليل يافته تا افراد در مضيقه شديد مالي، بيشتر تن به همكاري بدهند. به عنوان مثال مأموران سفارت با پرداخت 100دلار، اين افراد را براي اجراي نمايشهاي مسخره و مصرف اين نمايشها و لجن‌پراكني ها در تلويزيون رژيم، به اشرف مي برند و يا با دادن يك دستگاه تلفن يا يك دست لباس آنها را وادار به همكاري بيشتر مي‌كنند. اين در حالي است كه مجاهدان اشرفي در حد مقدورات خود هيچ كمكي را از كسي كه نخواسته به جانب رژيم برود، دريغ نكرده اند. اسناد بيش از 300هزار دلار كمك مالي در اشرف به نفرات تيف پس از تعطيل شدن آن و اسناد پرداختهاي انجام شده در ليبرتي، در دبيرخانه شورا موجود است.
7-سفارت  آخوندها در بغداد براي مزدوراني كه به خدمت رژيم در آمده و قرار است به اروپا بروند، پاسپورت ايراني صادر مي كند و آنها را با پيش پرداخت دو ماه حقوقشان به مبلغ 700 دلار  به تركيه مي فرستد. مزدوران در تركيه از وزارت اطلاعات ماهانه 350دلار دريافت مي‌كنند. وزارت سپس آنها را با پرداخت پول به  قاچاقچي، به اروپا صادر مي‌كند و مأموران اطلاعات در اروپا آنها را تحويل مي گيرند. كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا در اطلاعيه 11آذر92 برگ اول پاسپورت ايراني يكي از مزدوران به نام احسان بيدي را كه زير عنوان پناهجو  و « عضو سابق مجاهدين» از هتل مهاجر به آلباني اعزام شد، منتشر كرد. اين فرد در نمايشهاي سفارت رژيم در اطراف اشرف به خدمت گرفته شده بود و همراه با ديگر مزدوران با بلندگو و پلاكارد به اشرف مي‌رفت.
8-يكي ديگر از اين مزدوران عيسي آزاده نام دارد كه در ديماه 91 به هتل مهاجر رفته و از طريق  پاسدار سرتيپِ نيروي قدس (سجاد) به خدمت وزارت اطلاعات در آمده است. در آبان 1389 دختر اين مزدور كه با يك مأمور اطلاعات به نام محسن آستاني ازدواج كرده بود، به اشرف رفته و با شركت در نمايشها و سنگ پراني هاي مزدوران به مجاهدان اشرفي خواستار بازگشت پدرش به ايران شده بود. سپس اين مزدور در چند ماهي كه در هتل اطلاعات آخوندها در بغداد اقامت داشت به طور كامل توسط «سجاد» و موسوي و حسيني به خدمت وزارت اطلاعات در آمد و به همكاري تمام عيار با آنها، از جمله تهديد و تطميع ساير افراد براي تن دادن به اطلاعات آخوندها پرداخت. اين مزدور همچنين  با كمك دستيار افغاني مارتين كوبلر به نام دوراني به فرستادن پيغامهاي وزارت اطلاعات براي برخي از ساكنان ليبرتي مبادرت مي كرد كه با افشاگري و شديدترين اعتراض آنها مواجه شد. پاداش اين خوش خدمتي ها، خروج آزادانه از «هتل» و رفت و آمد آزاد در شهر بغداد بود در حالي كه سايرين بدون موافقت مأموران اطلاعات و بدون كنترل و همراهي مأموران عراقي امكان خروج از هتل و رفت و آمد نداشتند.
متعاقبا گشتاپوي آخوندي يك پاسپورت ايراني به شماره 16359085 با تاريخ 24 بهمن 1391 را براي اين مزدور صادر كرد. در قدم بعد او را براي«توجيه و آموزش» به منظور انجام مأموريتهاي محوله به ايران بردند. وي اكنون در خدمت گشتاپوي آخوندي در خط تهران - كرمان - جيرفت، به كار مشغول است. طبق گزارشهاي به دست آمده از داخل رژيم، وي به خاطر اطلاعاتش از محوطه داخل ليبرتي، در طراحي حمله موشكي به ليبرتي شركت  داشته است. پس از رفتن اين مزدور به ايران، مزدور ديگري نقش او را در هتل مهاجر به عهده گرفته و به همكاري با سرتيپ پاسدارِ دژخيم سجاد و ديگر عوامل رژيم ، براي به خط آوردن سايرين و براي پرونده سازي و سركوب مجاهدين، اشتغال دارد كه جزييات مزدوري او متعاقبا افشا خواهد شد
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
4اسفند92 (23فوريه2014)